… zodat je hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunt met de troost, waarmee je zelf door God vertroost geworden bent 

 

.. dat je, wat betreft de vroegere levenswandel, ..... , vernieuwd wordt in de geest van je denken,