Wat kan ik je bieden ?

 • Een luisterend oor
 • Een klankbord
 • Iemand die je complexe situatie mee analyseert
 • Iemand  die je naar een volgende stap in je leven begeleidt
 • Een ervaringsdeskundige om je pijn en zorgen mee te delen
 • Een verbredende blik om even mee te sparren
 • Gods verhelderend licht op jouw problemen laten schijnen
 • Een warme en liefdevolle betrouwbare gesprekspartner

Ik heb zeker niet voor alles een antwoord en een oplossing maar loop graag even een stukje met je op, naar een volgende pleisterplaats of uitzichtpunt. En ik heb wel wat insteken om zo een verfrissende kijk en een vernieuwing van je denken op gang te helpen.

 

Care

Care is het Engels woord voor zorg. In de Cambridge dictionary staat het echter nog uitgebreider gedefinieerd: the process of protecting someone or something; serious attention, especially to the details of a situation or thing,  the process of providing for the needs of someone or something, attention that is given to something or someone, so that they are looked after, protected, or dealt with in the right way.

 

De kernwoorden in het Nederlands zijn dan:

 • het is een proces,
 • het gaat om veiligheid bieden/creëren,
 • serieuze aandacht;
 • oog hebben voor noden,
 • naar iemand omzien,
 • een stuk bescherming bieden
 • en er op een juiste manier mee omgaan.

Aangezien dit in al mijn zorgjaren al mijn visie op ''er zijn'' is ; is het voortzetten hiervan niet zo moeilijk. Maar wel met een duidelijk extra doel: de hulpvrager kan zo snel mogelijk zelf de regie krijgen in het (veranderings)proces.

 

Coaching

Invulling die mij boeit op dit gebied zijn de woorden wandelcoach, geloofscoach en pastorale coach. Dit geeft daadwerkelijk weer hoe je samen op weg kunt gaan via een wandeling; en je geloof kunt combineren met het aftasten van de praktische vragen die in je leven spelen. Ik kan daar als buitenstaander, maar toch betrokken persoon een bredere blik en heldere analyse van geven. Of een ander licht, vanuit een ander perspectief, op laten schijnen. Indien gewenst kunnen we ook de kracht van het gebed inzetten in dit traject.

 

Pastorale counseling

Pastoraat betekent letterlijk herderlijke zorg. Zoals een herder zorgt voor zijn schapen; en de Goede Herder zorgt voor ieder schaapje.

Pastorale counseling mag je van daaruit zien als een stuk herderlijke begeleiding, waarin de oorsprong van dat herderlijke ligt bij de grote Goede Herder; Jezus. Van Hem mag je leren hoe je door een optimaal contact met Zijn Vader, God, op een zo goed mogelijke manier op deze wereld tot je recht kunt komen. Zijn plan voor jouw leven ontdekken en van daaruit je rol naar anderen zo goed en positief mogelijk invullen.

 

Coaching/Pastoraat met hulp van Playmobil

Een vorm van gesprekvoeren waar ik de afgelopen jaren erg van gecharmeerd ben geraakt is het gebruik maken van Playmobil. Bij het formuleren van de hulpvraag wordt d.m.v. poppetjes de situatie van de hulpvrager in beeld gebracht en besproken. Door een situatie van bv familie; een vriendenclub; een schoolherinnering m.b.v. poppetjes neer te zetten en er dan over te spreken geeft dat meerwaarde. Meer dan bij praten over is er een visuele (zichtbare) component die inzicht geeft. Dit inzicht geeft de hulpvrager regelmatig net die kijk om een volgende stap te kunnen nemen en/of letterlijk te zien waar het wringt.

Ouderenpastoraat

Vanaf januari 2017 ben ik als vrijwilliger betrokken geweest bij ouderenpastoraat van een verzorgingstehuis hier in Ridderkerk. Ook bestonden mijn werkzaamheden 20 jaar lang uit zorg aan ouderen. Al dan niet met aandacht voor het pastorale deel van het leven. Deze leeftijdsgroep draag ik een warm hart toe. Ik mag er zijn voor hen maar ook zoveel leren van mensen met minimaal 80 jaar levenservaring en/of geloofservaring.

Mantelzorg

De  meest basic vorm van ''er zijn'' is voor mij de aanvullende mantelzorg waar ik me kleinschalig mee bezig houdt. Ik deed dat tot nu toe via de organisaties ''Vertroetel je ouders" en "Zorgmies''. Het geeft een aanvulling op een tekort in het leven van mensen, en hun naasten, en draagt bij aan een waardevolle dagvulling. Het is een invulling die ik meer op intuïtie en verpleegkundige ervaring invul, hoewel zowel coaching als pastoraat ook hier, desgewenst, ingepast kunnen worden.


  "  Ik ben.     Ik ben er.     Ik ben er voor jou.  "